Sult na Sollán

Go to content

Main menu


Welcome to Sult na Sollán

Sult na Sollán is a community group set-up in Sallins, North Co. Kildare to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. We host monthly trad music sessions in the village, usually on the third Friday of each month, Irish classes for adults and we also run family events from time to time. We also host a weekly ciorcal comhrá for Irish speakers who meet each Saturday morning in Naas. And more...why not join us? Tá fáilte romhat!Fáilte go Sult na Sollán

Is grúpa pobail é Sult na Sollán bunaithe chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara.
Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí (an tríú Aoine de gach mhí de ghnáth), ranganna Gaeilge do dhaoine fásta sna Solláin agus bíonn "bricfeasta as Gaeilge" againn gach maidin Sathairn i Nás na Ríogh. Agus tuilleadh le teacht...bígí linn! Tá fáilte romhat!


Imeachtaí/Events 2018Seisiúin Ceoil
Bíonn seisiún ceoil againn gach mí, ar an tríu Aoine den mhí  sa Railway Inn, Na Solláin. Tosnaíonn na ceolteoirí ag teacht isteach ó 9.00i.n. agus bíonn ceol le cloisteáil ó 9.30i.n. Seisiún oscailte a bhíonn ann le fáilte roimh ceolteoirí & amhránaithe suí isteach lenár ngrupaí ceoil áitiúla Sult, Fonn Nua agus Spraoi.  Scaip an scéal, bigi linn agus beir libh bhur gcairde !

We host a trad sessions every month, on the third Friday of the month in The Railway Inn, Sallins. Musicians start arriving from 9.00pm. and the music usually kicks off after 9.30pm. They are open sessions and other musicians and singers are welcome to join in with musicians from local trad groups Sult, Fonn Nua, and Spraoi.  Pass on the word, come and join us and bring your friends!


Ag Foghlaim Gaeilge / Ranganna agus roghanna eile
Cúrsa nua 8 seachtaine de ranganna comhrá ag tosú 16 Eanáir 2019 san Ionad Pobail nua, Móin Réad
-  Tuilleadh Eolais anseo
Bíonn seo agus go leor roghanna eile ar fáil le ranganna áitiúla agus ar líne, chomh maith le roghanna eile le foghlaim

-  Tuilleadh Eolais anseo

Learning Irish / Irish Classes and other options

New 8-week course of conversation Irish starting 16th January 2019 in the new community centre, Monread
- More Info Here
There are also plenty of other options to learn Irish with local and online classes along with other options to learn

- More Info HereComhrá  Gach Luan @ 11.00i.n. i leabharlann Nás na Ríog. Bíonn Bricfeasta as Gaeilge againn gach uile Satharn i mbialann áitiuil @ 11.00r.n. ; I rith bliain na Gaeilge 2018 beidh an teacht le cheile seo in áit nua gach aon mhí. Fáilte roimh daoine fásta & páistí!
-->
Tuilleadh eolais anseo


Seachtain na Gaeilge 2018

Bhí Seachtain na Gaeilge 2017 ar siúl idir 1 go 17 Márta 2018.  

Tá sonraí ar fáil anseo faoi na príomhimeachtaí chomh maith le clár iomlán na n-imeachtaí atá socraithe do Sheachtain na Gaeilge sna Solláin agus i Nás na Ríogh ar fáil anseo. Tá pobal labhartha na Gaeilge ag fás go háitiúil ó bhliain go bliain. I mbliana, tá rud sa chlár do gach éinne! Tóg do chuid ama le breathnú tríd an liosta d'imeachtaí a bheidh ar siúl sa cheantar. B'é seo an chéad bliain go raibh coiste pleanála ag Seachtain na Gaeilge do Nás na Ríogh/Na Solláin agus táimid an-bhrodúil an an glcár iontach a chuireadh le chéile. Tá súil againn gur bhain sibh sult as!

Seachtain na Gaeilge took place between 1st to 17th March 2018

You will find details here about the main events as well as the listing of the full programme of events for Seachtain na Gaeilge in Sallins and Naas. The local Irish-speaking community is growing from year to year. This year, there is something in the programme for everyone! Take your time to look through the list of events that will be on in the area. This was the first year that we had a dedicated planning group for Seachtain na Gaeilge in Naas and Sallins and we are very proud of the fantastic programme that has been put together. We hope that you enjoyed it!Féile na Sollán
Beidh Féile na Sollán 2018 ar siúl i rith deireadh seachtaine ó 5 go 7 Mí an Deireadh Fómhair 2018.  Beidh tuilleadh sonrai ar fáil ag      www.feilenasollan.com

Sallins Trad Fest
Féile na Sollán (Sallins TradFest) 2018 will take place over the weekend of 5th to 7th October 2018. More details will be available on      www.sallinstradfest.com


Nasc linn ar Facebook
www.facebook.com/sultnasollanCheck out our community website
http://www.sallins4u.com

 
Back to content | Back to main menu