Sult na Sollán

Go to content

Main menu


Welcome to Sult na Sollán

Sult na Sollán is a community group set-up in Sallins, North Co. Kildare to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. We host monthly trad music sessions in the village, usually on the third Friday of each month, Irish classes for adults and we also run family events from time to time. We also host a weekly ciorcal comhrá for Irish speakers who meet each Saturday morning in Naas. And more...why not join us? Tá fáilte romhat!Fáilte go Sult na Sollán

Is grúpa pobail é Sult na Sollán bunaithe chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara.
Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí (an tríú Aoine de gach mhí de ghnáth), ranganna Gaeilge do dhaoine fásta sna Solláin agus bíonn "bricfeasta as Gaeilge" againn gach maidin Sathairn i Nás na Ríogh. Agus tuilleadh le teacht...bígí linn! Tá fáilte romhat!


Imeachtaí/Events 2019Seisiúin Ceoil (Irish Trad sessions)
Bíonn seisiún ceoil againn gach mí, ar an tríu Aoine den mhí  sa Railway Inn, Na Solláin. Tosnaíonn na ceolteoirí ag teacht isteach ó 9.00i.n. agus bíonn ceol le cloisteáil ó 9.30i.n. Seisiún oscailte a bhíonn ann le fáilte roimh ceolteoirí & amhránaithe suí isteach lenár ngrupaí ceoil áitiúla Sult, Fonn Nua agus Spraoi.  Scaip an scéal, bigi linn agus beir libh bhur gcairde !

We host a trad sessions every month, on the third Friday of the month in The Railway Inn, Sallins. Musicians start arriving from 9.00pm. and the music usually kicks off after 9.30pm. They are open sessions and other musicians and singers are welcome to join in with musicians from local trad groups Sult, Fonn Nua, and Spraoi.  Pass on the word, come and join us and bring your friends!


Seisiúin Amhránaíocta / Filíochta (Spoken word sessions)
Bíonn seisiún amhránaiochta/filíochta againn, ar an dara Aoine de gach mí de ghnáth, thuas staighre sa Bridgewater Inn idir 9.00i.n. go 11.00i.n. Bíodh fáilte roimh aon sórt amhráin, dán nó scéal beag - Tá míle fáilte rompu súid go m'fhearr leo éisteacht amháin!

We host a spoken word session every month, usually on the second Friday of the month, upstairs in the Bridgewater Inn between 9pm and 11pm. We welcome any type of song, poem or even a short story. All those who prefer to just listen are welcome too!


Ag Foghlaim Gaeilge / Ranganna agus roghanna eile
Cúrsa nua 8 seachtaine de ranganna comhrá ag tosú 16 Eanáir 2019 san Ionad Pobail nua, Móin Réad
-  Tuilleadh Eolais anseo
Bíonn seo agus go leor roghanna eile ar fáil le ranganna áitiúla agus ar líne, chomh maith le roghanna eile le foghlaim

-  Tuilleadh Eolais anseo

Learning Irish / Irish Classes and other options

New 8-week course of conversation Irish starting 16th January 2019 in the new community centre, Monread
- More Info Here
There are also plenty of other options to learn Irish with local and online classes along with other options to learn

- More Info HereComhrá  Gach Luan @ 11.00i.n. i leabharlann Nás na Ríogh. Bíonn Bricfeasta as Gaeilge againn gach uile Satharn in "Aroma Mocha" i Nás na Ríogh @ 11.00r.n. ; Fáilte roimh daoine fásta & páistí!
-->
Tuilleadh eolais anseo


Seachtain na Gaeilge 2019

Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl idir 1 go 17 Márta 2018.  

Tá sonraí ar fáil anseo faoi na príomhimeachtaí chomh maith le clár iomlán na n-imeachtaí atá socraithe do Sheachtain na Gaeilge sna Solláin agus i Nás na Ríogh ar fáil anseo. Tá pobal labhartha na Gaeilge ag fás go háitiúil ó bhliain go bliain. I mbliana, tá rud sa chlár do gach éinne! Tóg do chuid ama le breathnú tríd an liosta d'imeachtaí a bheidh ar siúl sa cheantar. B'é seo an chéad bliain go raibh coiste pleanála ag Seachtain na Gaeilge do Nás na Ríogh/Na Solláin agus táimid an-bhrodúil an an glcár iontach a chuireadh le chéile. Tá súil againn gur bhain sibh sult as!

Beidh eolas ar fáil anseo go luath maidir le Seachtain na Gaeilge 2019

Seachtain na Gaeilge took place between 1st to 17th March 2018

You will find details here about the main events as well as the listing of the full programme of events for Seachtain na Gaeilge in Sallins and Naas. The local Irish-speaking community is growing from year to year. This year, there is something in the programme for everyone! Take your time to look through the list of events that will be on in the area. This was the first year that we had a dedicated planning group for Seachtain na Gaeilge in Naas and Sallins and we are very proud of the fantastic programme that has been put together. We hope that you enjoyed it!

Information will be available here shortly re Seactain na Gaeilge 2019Féile na Sollán
Bhí Féile na Sollán 2018 ar siúl i rith deireadh seachtaine ó 5 go 7 Mí an Deireadh Fómhair 2018.  

Tá tuilleadh sonrai ar fáil ag      www.feilenasollan.com

Beidh Féile na Sollán 2019 ar siúl idir 3 - 6 Deireadh Fomhair 2019. Más maith leat ról cunta a ghlacadh, tar i dteagmháil linn ag eolas@feilenasollan.com

Sallins Trad Fest
Féile na Sollán (Sallins TradFest) 2018 took place over the weekend of 5th to 7th October 2018.

More details are available on      www.sallinstradfest.com

Féile na Sollán 2019 will take place between 3rd to 6th October 2019. If you'd like to lend a helping hand, please get in touch with us at info@sallinstradfest.com
Nasc linn ar Facebook
www.facebook.com/sultnasollanCheck out our community website
http://www.sallins4u.com

 
Back to content | Back to main menu