Pleanáil Teanga

Chuir Sult na Sollán tús leis an bproiséis pleanáil teanga go luath i 2017 le sraith cruinnthe  chun ionchur a fháil ón bpobal i gContae Chill Dara. D’fhreastal thart ar caoga duine ar chruinniú poiblí ar 13 Meitheanmh 2017 sna Solláin le neart díospóireachta agus neart plé ón na lucht féachana a bhí i láthair. I measc na cur i láthair ar an oíche bhí an béim ar ceithre ábhar faoi leith – stadas an teanga ; deiseanna foghlama, deiseanna cainte, agus feiceáilteacht an teang. Lean an grúpa pleanála ar aghaidh ag obair i rith an dá bhliain seo caite le comhairliú leis na bpríomh páirtithe leasmhara pobail.

D’fhoilsigh an tAire Stáit Seán Kyne plean teang cúig bliana (2019 – 2023) don Ghaeilge i Co. Chill Dara ar 28 Feabhra 2019. Ina chuideachta sa ghriangraf thíos tá Siobhain Grogan, Cathaoirleach Choiste na Gaeilge atá ag Sult na Sollán agus Fergus Carpenter, Cathaoirleach Shult na Sollán.

Tá cóip den phlean teanga ar fáil anseo

LEAGAN GAEILGE
ENGLISH VERSION

Ar mhaith leat tuilleadh eolais faoin seoladh nó faoi pleanáil teanga?

Pleanáil Teanga | Seoladh 28 Feabhra

Ranganna Gaeilge 2019

Eolas anseo don téarma sé seachtaine ag tosú 01.05.2019

Rogha íocaíochta trí VISA/Mastercard/PayPal thíos

Course Fee

Imeachtaí trí mheán na Gaeilge

Ciorcail Comhrá

Nás na Ríogh

Gach Luan, 11.00 – 12.30 sa Leabharlann

Gach Satharn, 11.00 – 12.30 in Aroma Mocha

PopUp Gaeltacht

Nás na Ríogh agus An Chorrchoill

Bíonn PopUp Gaeltachtaí i Nás na Ríogh agus sa Chorrchoill go minic

Coinngh siúl anseo nó ar Facebook go mbeadh an scéal is déanaí

Bíonn neart Gaeilge le cloisteáil ag na seisiúin ceoil agus na seisiúin amhránaíochta chomh maith

Pilates

Nás na Ríogh

Gach Luan, 19.00 – 20.00 @ THE ALLYWAY FUNKTIONAL TRAINING

Cuir áit in áirithe roimhré

theallywayft@gmail.com nó glaoigh ar Ally @ 0857636126

Seachtain na Gaeilge 2019