Pleanáil Teanga

Chuir Sult na Sollán tús leis an bproiséis pleanáil teanga go luath i 2017 le sraith cruinnthe  chun ionchur a fháil ón bpobal i gContae Chill Dara. D’fhreastal thart ar caoga duine ar chruinniú poiblí ar 13 Meitheanmh 2017 sna Solláin le neart díospóireachta agus neart plé ón na lucht féachana a bhí i láthair. I measc na cur i láthair ar an oíche bhí an béim ar ceithre ábhar faoi leith – stadas an teanga ; deiseanna foghlama, deiseanna cainte, agus feiceáilteacht an teang. Lean an grúpa pleanála ar aghaidh ag obair i rith an dá bhliain seo caite le comhairliú leis na bpríomh páirtithe leasmhara pobail.

D’fhoilsigh an tAire Stáit Seán Kyne plean teang cúig bliana (2019 – 2023) don Ghaeilge i Co. Chill Dara ar 28 Feabhra 2019. Ina dteannta sa ghriangraf thíos tá Siobhain Grogan, Cathaoirleach Choiste na Gaeilge atá ag Sult na Sollán agus Fergus Carpenter, Cathaoirleach Shult na Sollán.

Tá cóip den phlean teanga ar fáil anseo

LEAGAN GAEILGE
ENGLISH VERSION

Seo blaisín beag de chaint na híoche.

Coinnigh súil anseo – beidh tuilleadh físeáin ar fáil anseo tar éis tamaill.

Cad atá i gceist le pleanáil teanga?

Páirt 1

Páirt 2

Páirt 3

Páirt 4

Páirt 5

Ag ullmhú an plean teanga