Baile

Baile
Baile2019-02-16T18:09:46+00:00

Fáilte go Sult na Sollán

Is eagras deonach é Sult na Sollán atá lonnaithe sna Solláin i gCo. Chill Dara, dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge chomh maith le ceol agus cultúr traisiúnta na hÉireann a fhorbairt agus a chéiliúradh sa cheantar. Is eagras pobail muid atá oscailte do dhaoine de gach aois agus do dhaoine atá ar aon léibhéil chumais. Bíonn an béim againn ar uilechuimsitheacht, ar rannpháirtíocht chomh maith le taitneamh a bhaint as ár n-imeachtaí uilig.

An bhfuil imeacht againn go mbeadh suim agat ann?

Bain triail as! Bain sult as!

Ceol
Mar cuid de Sult na Sollán, thosaigh dhá ghrúpa ceoil traidisiúnta –Sultagus Fonn Nua. Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí sna Solláin, oíche dé hAoine go hiondúil Bíonn imeachtaí clainne againn ó ham go chéile chomh maith


Gaeilge

Ritheann Sult na Sollán cursaí deich seachtain de ranganna Gaeilge do dhaoine fásta sna Solláin le béim ar scileanna chomhrá. Bíonn ciorcal comhrá againn freisin gach Deardaoin & gach Satharn i Nás na Ríogh. Eagraíonn muid turas clainne uair sa cheathrú tri mheán na Gaeilge chomh maith.

Féile na Sollán
Bíonn féile deireadh seachtaine againn i Mi Deireadh Fómhair sna Solláin le gach gné dár gcultúr traisiúnta a chéiliúradh. Bíonn imeachtaí ann do dhaoine óga, seisiúin ceoil, imeachtai cheoil, ceardlann cultúrtha, ceolchoirm, comórtais scoile agus go leor leor eile. Tuilleadh eolais : www.feilenasollan.com

Ballraíocht le Sult Na Sollán
LIKE US ON FACEBOOK

Facebook
Facebook
TWITTER
YouTube