Sult na Sollán

Go to content

Main menu

Suirbhé 2017

An Ghaeilge


Idir Feabhra - Márta 2017, chuir Sult na Sollán fáilte roimh phobal Co. Chill Dara, ach go háirithe roimh phobal mórcheantair Nás na Ríogh agus Na Sollán, páirt a ghlacadh i suirbhé ar líne i leith na Gaeilge sa chontae. Ba é aidhm an suirbhé ná dearcadh agus tuairimí an phobail a mheas, mar chuid de thionscadal pleanáil teanga atá ar bun sa cheantar.

Ghlac breis is céad duine páirt sa suirbhé agus tá na torthaí ar fáil anois --> Torthaí an tsuirbhé - An Ghaeilge i gCo. Chill Dara (2017)


Between February and March 2017, Sult na Sollán invited people from Co. Kildare, especially those in the greater Naas and Sallins area, to take part in an online survey about the Irish Language. The survey aimed to assess peoples’ attitudes and opinions about the language, as part of a wider language planning project for the area.

Over a hundred people took part in the survey and the results can now be viewed here --> Results of the survey re the Irish language in Co. Kildare (2017)

Back to content | Back to main menu